System wentylacji przemysłowej – podstawowa część wyposażenia zakładów produkcyjnych

Wentylacja odgrywa w przemyśle niezwykle ważną rolę. Jest ona podstawowym elementem, który powinien być obecny w każdej firmie produkcyjnej. Dzięki odpowiedniemu systemowi wentylacji przemysłowej możliwe jest odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń obecnych w powietrzu we wnętrzu hal i magazynów. Rodzaj oraz wydajność wentylacji jest zależny od typu zakładu produkcyjnego. Wszelkie normy i zasady, dotyczące działania systemu wentylacji są ściśle określane przez przepisy BHP, a także przez ministerstwo pracy i polityki socjalnej. Każde niedociągnięcia przepisów i niedotrzymanie obowiązku wentylacji zakładów jest wysoce karalne.

Sprawny system wentylacji, gwarancją bezpieczeństwa pracowników

Intensywność pracy wentylatorów w zakładach przemysłowych jest zależna od typu zakładu oraz wykonywanej w nim pracy. Firmy, w których pracownicy mają styczność ze szkodliwymi substancjami toksycznymi, powinny zadbać o znacznie bardziej wydajny system wentylacji. Powietrze powinno być częściej filtrowane również tam, gdzie następuje wysoka emisja ciepła. Wszelka możliwość wystąpienia zanieczyszczenia powietrza pyłami, różnymi substancjami chemicznymi, a także prawdopodobieństwo emitowania wysokich temperatur w zakładzie obliguje właścicieli firm do instalacji najwyższej jakości systemów wentylacji przemysłowej. Sprawna wentylacja w miejscu pracy zapewni bezpieczeństwo dla wszystkich osób pracujących w zakładzie, co przełoży się na ich efektywniejszą pracę oraz wydajność całego zakładu. Odprowadzanie nadmiaru ciepła ochroni nie tylko pracowników, ale też maszyny produkcyjne przed nadmiernym przegrzaniem, czego skutkiem mogą być różnego rodzaju awarie.

Wydajność wentylatorów obecnych w halach produkcyjnych jest określana przez termin krotność wymiany powietrza. Określa on ile razy w ciągu godziny system wentylacji ma przeprowadzić całkowitą wymianę powietrza. Podstawą jest, aby powietrze było wymieniane raz na godzinę. W tej ilości wymiana powietrza może następować tylko w zakładach, w których nie ma narażenia na czynniki szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Natomiast, jeśli na hali następuje produkcja, z którą wiąże się wysokie prawdopodobieństwo emisji toksycznych chemikaliów, wymiana powietrza powinna następować minimum kilkakrotnie częściej w ciągu godziny. Wysoka intensywność pracy systemu wentylacji przemysłowej wymaga zainstalowania sprzętu najwyższej jakości, bez inwestowania w tańsze zamienniki, których efektywność oraz wytrzymałość będzie o wiele niższa.

Oxycom IntrCool 4Seasons – najwyższa technologia wentylacji przemysłowej

Oxycom IntrCool 4Seasonshttps://www.oxy-com.pl/urzadzenie-wentylacja-hal-4s/ – to najwyższej jakości system wentylacji przemysłowej. Wykorzystana do jego produkcji najwyższa technologia sprawia, że podoła on pracy nawet w warunkach wymagających wysokiej wydajności wentylatorów. Dzięki temu IntrCool 4Seasons świetnie spełni swoją rolę w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, gdzie występuje wysoka skala zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Niepodważalną zaletą owego systemu wentylacji jest to, że umożliwia on kontrolę nad panującą we wnętrzu hal temperaturą. Ponadto system nie powoduje uczucia różnorakich temperatur w różnych strefach hal produkcyjnych, gdyż działa on w sposób równomierny, zapewniając jednakową temperaturę na całej powierzchni pomieszczenia.

Instalując na hali system IntrCool 4Seasons możemy mieć również wpływ na poziom wilgoci powietrza, gdyż system redukuje wilgoć na bieżąco do odpowiedniego poziomu. System wentylacji Oxycom posiada także możliwość łączenia się ze stacjami pogodowymi. Jest to możliwe dzięki specjalnemu systemowi komunikacji, który po połączeniu się ze stacją pogodową dostosuje tryb pracy wentylatorów do warunków atmosferycznych, panujących na zewnątrz. Dzięki najwyższej jakości produkcji, system IntrCool 4 Seasons w przeciwieństwie do innych wentylatorów, pozwala na zaoszczędzenie nawet 90% wydatków ponoszonych w wyniku eksploatacji systemu wentylacyjnego. Instalacja systemu wentylacji IntrCool 4Seasons w zakładzie produkcyjnym umożliwi kontrolę nad warunkami panującymi we wnętrzach hal, dostosowanie ich do warunków optymalnych, a także pozwoli zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób, wykonujących swoją pracę.

Niepodważalne zalety systemu wentylacji przemysłowej.

Obecność systemu wentylacji w zakładzie przemysłowym jest niezwykle ważna, przede wszystkim dla bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz zapewnienia im odpowiednich warunków do pracy. Instalacja sieci wentylatorów niesie za sobą mnóstwo korzyści i zalet, do których zdecydowanie zaliczyć należy:

  • pełnienie funkcji klimatyzacyjnych oraz odprowadzających nadmierną wilgoć,
  • zdolność regulacji temperatury powietrza, adekwatnie do warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz hali,
  • oszczędności finansowe, wynikające z wysokiej funkcjonalności systemu wentylacji,
  • współgranie ze środowiskiem naturalnym, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań i komponentów,
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy oraz dbanie o ich bezpieczeństwo,
  • usprawnienie pracy pracowników,
  • zwiększenie wydajności zakładu produkcyjnego,
  • zabezpieczenie maszyn produkcyjnych przed awariami, wynikającymi z nadmiaru temperatury,
  • polepszenie efektywności całego zakładu produkcyjnego.

 

Możesz również polubić…