Adres IP – jak sprawdzić?

IP to skrót od angielskich słów Internet Protocol, czyli protokół Internetowy. Jest to rodzaj protokołu komunikacyjnego, narzucającego z góry określone zasady postepowania i reguły, którymi muszą posługiwać się urządzenia połączone do sieci komputerowej, w tym Internetu. Przestrzeganie tych zasad umożliwia nawiązanie łączności i wymianę danych z innymi urządzeniami połączonymi z tą samą siecią i zazwyczaj są wykonywane automatycznie przez nasze komputery itp.

Adres IP

Po połączeniu z siecią działającą w protokole IP urządzeniu przypisywany jest unikalny numer identyfikacyjny, zwany adresem IP. Istnieje kilka rodzajów IP w zależności od wersji protokołu, najpopularniejszy to IPv4, pozostałe to IPv5 (powstały w momencie, w którym zaszło ryzyko, że wyczerpie się liczba adresów w wersji czwartej – nie powtórzył sukcesu poprzednika) i IPv6 (najnowsza wersja, powoli zyskująca popularność).

Jak sprawdzić mój adres IP?

Znajomość adresu IP, który w danym momencie jest przypisany do naszego urządzenia bywa przydatne, nie wszyscy wiedzą jednak to go sprawdzić. Najprościej użyć jednej z wielu stron internetowych w języku polskim czy angielskim, które pokazuje nasze IP bez konieczności wpisywania żadnych komend. Istnieje też mnóstwo stworzonych w tym celu aplikacji. W komputerach z systemem Windows wystarczy też wpisać cmd w menu start a następnie komendę ipnconfig – adres IP zostanie ujawniony.

 

Możesz również polubić…