Systemy grzewcze w domu

Ogrzewanie mieszkania lub domu jest kluczowym elementem podczas planowania budowy. Obecnie od wyboru systemu grzewczego zależy komfort, trwałość oraz koszty eksploatacji, które składają się na jakość życia oraz na kwestię ekologii.

Wybór systemów grzewczych – zalety i wady.

Ogrzewanie gazowe jest najbardziej ekologicznym konwencjonalnym źródłem energii. Główną zaletą stosowania tego typu ogrzewania jest wygoda spowodowana brakiem obsługi. Następnie ogrzewanie jest przede wszystkim czystym źródłem energii oraz cechuje je wysoka jakość urządzeń, które mają mniejszy rozmiar niż kotły paliwowe. W przypadku gazu LPG ogrzewanie to jest dostępne w bardzo wielu krajach. Jedyną wadą ogrzewania gazowego jest jego ograniczona dostępność, tyczy się to gazu ziemnego.
Ogrzewanie olejowe zyskuje coraz większą popularność dzięki niskim kosztom na przestrzeni ostatniej dekady. Do oleju opałowego używa się tradycyjnych kotłów niskotemperaturowych lub kondensacyjnych. Ogrzewanie jest czystym źródłem energii bez popiołu i sadzy, a kotły do oleju opałowego są znacznie mniejsze niż paliowe. Dodatkowo olej nie jest wybuchowy, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Wadą jest stworzenie specjalnej kotłowni olejowej o określonych wymiarach.
Energia elektryczna jest najdroższym sposobem ogrzewania, ale jest najbardziej wygodnym i korzystnym rozwiązaniem. Ogrzewanie elektryczne to przede wszystkim brak kotłowni i kotła, co wpływa na czystość mieszkania lub domu. Jednak koszty eksploatacji lub wykonania instalacji są bardzo wysokie, a w przypadku przerwy lub awarii dostawy prądu, dom nie jest ogrzewany.
Centralne ogrzewanie (c. o.) paliwem stałym staje się coraz bardziej mniej popularne. Problemem tego ogrzewania jest przemyślane i zaplanowane magazynowanie w dużej kotłowni oraz pieca. Dodatkowo spalanie węgla lub drewna przyczynia się do zanieczyszczania środowiska i do smogu. Jedyną zaletą jest stosunkowo tani koszt systemu grzewczego.

Coraz częściej wykorzystywane są ekologiczne systemy ogrzewania takie jak pompa ciepła czy biopaliwa.

Więcej o ogrzewaniu na www.barok.com.pl

You may also like...